De oorsprong

Historie

De naam Ki-Musubi is de naam van onze dojo en staat voor de energie die aanwezig is in alles wat leeft, en die alles in ons universum met elkaar verbindt. Wij volgen de lijn van de grondlegger, Morihei Ueshiba (10e dan) ook wel bekend als O’Sensei (grootmeester).

Morihei Ueshiba (1883 – 1969) ontdekte dat de ware Budo (de kunst van het vechten) de weg van ‘grote harmonie en grote liefde voor alles wat leeft’ is. Hij beoogde met zijn Aikido wereldvrede en bleef tot aan zijn dood daaraan "sleutelen". Hij leefde na de 2e wereldoorlog in Iwama, en bouwde daar een spirituele Aikido tempel.

Iwama-Ryu

In Iwama ontwikkelde O'Sensei zijn Aikido verder tot wat we nu de Iwama-ryu stijl noemen. Deze stijl onderscheidt zich tegenwoordig voornamelijk van andere stijlen door het accent op de basis en het gebruik van het houten zwaard en de staf zoals O'Sensei het bedoelde. Dus niet zoals het Kendo, Iaido of het Jodo.
De Aiki-ken en de Aiki-jo, zoals de wapens van O’sensei werden genoemd, werd hoofdzakelijk in Iwama gedoceerd en rechtstreeks doorgegeven aan Morihiro Saito Sensei (9e dan)(1928 – 2002), leerling vanaf het eerste uur en opvolger van de Iwama-dojo na zijn dood in 1969.
Met zijn inzicht en kennis ontwikkelde Saito Sensei op zijn beurt een methodiek voor een duidelijk inzicht.

 

 

 

 

 

 

De Lijn

De kennis van de Ki-Musubi dojo komt bijna direct van de bron: Alex (de dojo-cho) is een ex-leerling van Lewis de Quirós, die een leerling was van Morihiro Saito, de senior-leerling van de grondlegger, Morihei Ueshiba.

De leraar.

Alex van Alphen: "Aikido is eenvoudig en ingewikkeld. Ik gebruik de kennis van mijn leraren en inspirators aan de ene kant en mijn intuïtie aan de andere kant om het ingewikkelde eenvoudig te maken. Ook probeer ik de verbinding te vinden tussen Aikido en het dagelijks leven.

Aikido is een perfect middel om te leren omgaan met de wereld om je heen.

Aikido laat een andere weg zien dan het hedendaagse 'winnen of verliezen': vanuit wederzijds respect samenwerken, samen groeien en samen iets bereiken. Ergens hard tegenin gaan of met je laten sollen zijn dan niet meer de enige opties (bijvoorbeeld bij conflicten): jezelf er mee verbinden, bewegen naar een gunstige positie zonder jezelf (grond, centrum en balans) te verliezen is wat je door Aikido kunt leren.

Een manier van leven met misschien wel veel minder 'strijd' dan anders het geval zou zijn. Dit is voor mij de erfenis van O'Sensei."