De oorsprong

De naam Ki-Musubi is de naam van onze dojo en staat voor de energie die aanwezig is in alles wat leeft, en die alles in ons universum met elkaar verbindt. De grondlegger is Morihei Ueshiba (10e dan) ook wel bekend als O’Sensei (grootmeester).

Morihei Ueshiba (1883 – 1969) ontdekte dat de ware Budo (de kunst van het vechten) de weg van ‘grote harmonie en grote liefde voor alles wat leeft’ is. Hij beoogde met zijn Aikido wereldvrede en bleef tot aan zijn dood daar aan "sleutelen". Hij leefde en woonde na de 2e wereldoorlog in IWAMA, een klein dorpje in Japan, en bouwde daar een Dojo en een Aikido tempel.

Iwama-Ryu

In Iwama ontwikkelde O'Sensei zijn Aikido verder samen met Morihiro Saito die op zijn beurt een duidelijke structuur ontwikkelde, wat we nu de Iwama-ryu stijl noemen. Deze stijl kenmerkt zich voornamelijk door het accent op de basis en het gebruik van het houten zwaard en de staf. Maar niet zoals bij het Kendo, Iaido of het Jodo.
De Aiki-ken en de Aiki-jo, zoals ze in de wapenleer van O’sensei werden genoemd, zijn authentiek. Destijds hoofdzakelijk in Iwama gedoceerd en rechtstreeks doorgegeven aan Morihiro Saito Sensei (9e dan)(1928 – 2002), leerling van het eerste uur en opvolger van O'Sensei in de Iwama-dojo na diens dood in 1969.

 

 

 

 

 

 

De Lijn

De grondlegger Morihei Ueshiba gaf zijn kennis door aan Morihiro Saito Sensei, die zijn kennis op zijn beurt weer door gaf aan Lewis de Quirós. Deze bracht die kennis weer naar Nederland waardoor Alex van Alphen (de dojo-cho) deze pure en authentieke stijl leerde en op die manier dicht bij de bron, de "rechte lijn" kon blijven. Saito Sensei wilde graag dat de stijl van O'Sensei niet verloren zou gaan en gaf vele seminars over de hele wereld om dit te waarborgen. Daar heeft Alex er diverse van mogen meemaken.

De leraar.

Alex van Alphen: "Aikido is eenvoudig en ingewikkeld. Ik gebruik de kennis van mijn leraren en inspirators aan de ene kant en mijn intuïtie aan de andere kant om het ingewikkelde eenvoudig te maken. Daarbij kijk ik heel goed naar wat ons lichaam ons verteld in tegenstelling tot wat ons verstand ons wil doen geloven".

Aikido is een perfect middel om te leren omgaan met de wereld om je heen.

Aikido laat een andere weg zien dan het hedendaagse 'winnen of verliezen': vanuit wederzijds respect samenwerken, samen groeien en samen iets bereiken. Ergens hard tegenin gaan of met je laten sollen zijn dan niet meer de enige opties (bijvoorbeeld bij conflicten): jezelf er mee verbinden, bewegen naar een gunstige positie zonder jezelf (grond, centrum en balans) te verliezen is wat je door Aikido kunt leren.

Een manier van leven met misschien wel veel minder 'strijd' dan anders het geval zou zijn. Dit is voor mij de erfenis van O'Sensei."