De oorsprong

De naam Ki-Musubi is de naam van onze dojo en staat voor de energie die aanwezig is in alles wat leeft, en die alles in ons universum met elkaar verbindt. De grondlegger is Morihei Ueshiba (10e dan) ook wel bekend als O’Sensei (grootmeester).

Morihei Ueshiba (1883 - † 1969) ontwikkelde een Budo (martiale kunstvorm) die streeft naar harmonie en liefde voor alles wat leeft. Na de 2e wereldoorlog leefde hij in IWAMA, (een dorp in Japan).

Iwama-Ryu

In Iwama ontwikkelde O'Sensei zijn Aikido verder samen met Morihiro Saito die weer op zijn beurt een duidelijke structuur ontwikkelde, wat we nu als Iwama-ryu stijl kennen. Deze stijl kenmerkt zich voornamelijk door het accent op de basis en het gebruik van het houten zwaard en de staf. Maar niet zoals bij het Kendo, Iaido of het Jodo.
De Aiki-ken en de Aiki-jo, zoals ze in de wapenleer van O’sensei werden genoemd, zijn authentiek. Het werd destijds hoofdzakelijk in Iwama gedoceerd en rechtstreeks doorgegeven aan Morihiro Saito Sensei (9e dan)(1928 † 2002), de opvolger van O'Sensei in de Iwama-dojo.

 

 

 

 

 

 

De Lijn

O'Sensei -> Saito Sensei -> Lewis Sensei -> Alex Sensei

De grondlegger Morihei Ueshiba gaf zijn kennis door aan Morihiro Saito Sensei, die zijn kennis op zijn beurt weer door gaf aan Lewis de Quirós. Deze bracht die kennis weer naar Nederland waardoor Alex van Alphen (de dojo-cho) deze pure en authentieke stijl leerde en op die manier dicht bij de bron, de "rechte lijn" is gebleven.

Saito Sensei wilde graag dat de stijl van O'Sensei niet verloren zou gaan en gaf vele seminars over de hele wereld om dit te bereiken. Tijdens deze Seminars is ook bij Alex de behoefte gegroeid om op deze lijn door te gaan. "Er is veel onduidelijkheid ontstaan op de lijn, en dat geeft naar mijn mening veel mensen een verkeerd beeld van Aikido."

De leraar.

Alex van Alphen: "Ik heb in mijn jeugd veel aan karate gedaan maar ontdekte in Aikido de ware kunst van het "vechten". De overwinning op jezelf, het verkleinen van het ego en de aanvaarding van het universele lot heeft mij geholpen bij de ontwikkeling van mijn Dojo die ik sinds 1999 mag runnen."

Aikido is een perfect middel om te leren omgaan met de wereld om je heen.

Aikido laat zien dat je meer kunt doen dan alleen vechten of vluchten.